Türk Tarih Kurumu

Türk Tarih Kurumu, Türk ve Türkiye tarihini çağdaş sosyal bilim anlayışıyla araştırmayı ve yaymayı; bu alandaki araştırmaları destekleyerek toplumdaki tarih bilincini geliştirmeyi ve Türk tarihçiliğini millî ve evrensel ölçekte en üst düzeye ulaştırmayı amaçlamaktadır.

Bu görev ve hedef çerçevesinde sosyal ve beşerî bilimler alanında lisans ve lisansüstü düzeyde karşılıksız yurt içi eğitim bursu vermekte olup 2011 yılından bu yana 417 lisans, 310 yüksek lisans, 366 doktora ve 21 doktora sonrası düzeyinde olmak üzere toplam 1114 kişiye burs sağlamış olup 2023 yılı için burs verilecek bölüm, alan ve kontenjan tablosu Ekim ayında yayınlanacaktır.

 

burslisans@ttk.gov.tr – bursylisans@ttk.gov.tr – bursdoktora@ttk.gov.tr

www.ttk.gov.tr