Türk Tarih Kurumu

Türk Tarih Kurumu, Türk ve Türkiye tarihini çağdaş sosyal bilim anlayışıyla araştırmayı ve yaymayı; bu alandaki araştırmaları destekleyerek toplumdaki tarih bilincini geliştirmeyi ve Türk tarihçiliğini millî ve evrensel ölçekte en üst düzeye ulaştırmayı amaçlamaktadır.

Bu görev ve hedef çerçevesinde sosyal ve beşerî bilimler alanında lisans ve lisansüstü düzeyde karşılıksız yurt içi eğitim bursu vermekte olup 2011 yılından bu yana 417 lisans, 310 yüksek lisans, 366 doktora ve 21 doktora sonrası düzeyinde olmak üzere toplam 1114 kişiye burs sağlamış olup 2022 yılında da 650 lisans, 40 yüksek lisans, 60 doktora düzeyinde olmak üzere toplam 750 öğrenciye yeni burs imkânı sağlayacaktır.

2022 yılı için burs verilecek bölüm, alan ve kontenjan tablosu aşağıdaki gibidir.

Lisans

Türk Tarih Kurumu

S. Lisans Programları ve Şartlar Kontenjan Burs Miktarı
YKS BAŞARI SIRALAMASI BURSU
1. Grup ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere ilk 1000 kişi arasında yer alıp ilk 3 tercihinden biri olarak 2021 yılında ilgili bölümlere yerleşen lisans öğrencileri Arkeoloji

Sanat Tarihi

Antropoloji

Coğrafya

Felsefe

Sosyoloji

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2.000 TL
Tarih

Tarih Eğitimi

Tarih Öğretmenliği

100

2. Grup ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere 1001 ile 5000 kişi arasında yer alıp ilk 3 tercihinden biri olarak 2021 yılında ilgili bölümlere yerleşen lisans öğrencileri Arkeoloji

Sanat Tarihi

Antropoloji

Coğrafya

Felsefe

Sosyoloji

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1.500 TL
Tarih

Tarih Eğitimi

Tarih Öğretmenliği

200

3. Grup ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere 5001 ile 15000 kişi arasında yer alıp ilk 3 tercihinden biri olarak 2021 yılında ilgili bölümlere yerleşen lisans öğrencileri Arkeoloji

Sanat Tarihi

Antropoloji

Coğrafya

Felsefe

Sosyoloji

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1.000 TL
Tarih

Tarih Eğitimi

Tarih Öğretmenliği

100

YERLEŞTİRME SIRALAMASI BURSU
Yukarıdaki burslardan birine hak kazanamamış olup ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre belirtilen bölümlerden birine 2021 yılında birinci sırada (en yüksek puanla) yerleşen lisans öğrencileri Tarih

Tarih Eğitimi

Tarih Öğretmenliği

50

1.000 TL
ÇİFT ANA DAL/YAN DAL BURSU[1]
                       1.Grup Tarih bölümünde kayıtlı olup belirtilen sosyal bilimler veya yabancı dil bölümlerinden birinde çift ana dal veya yan dal programına 2021 yılında kayıt yaptıran ya da belirtilen sosyal bilimler veya yabancı dil bölümlerinden birinde kayıtlı olup tarih bölümünde çift ana dal veya yan dal programına 2021 yılında kayıt yaptıran ve genel not ortalaması YÖK Not Dönüşüm Tablosu’na göre 100’lük sistemde en az 90 olan lisans öğrencileri Tarih

32

2.000 TL
Arkeoloji

Sanat Tarihi

Antropoloji

Coğrafya

Felsefe

Sosyoloji

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Arap Dili ve Edebiyatı

Çin Dili ve Edebiyatı

Ermeni Dili ve Edebiyatı

Fars Dili ve Edebiyatı

İspanyol Dili ve Edebiyatı

İtalyan Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı

Süryani Dili ve Edebiyatı

Yunan Dili ve Edebiyatı

 

2. Grup Tarih bölümünde kayıtlı olup belirtilen sosyal bilimler veya yabancı dil bölümlerinden birinde çift ana dal veya yan dal programına 2021 yılında kayıt yaptıran ya da belirtilen sosyal bilimler veya yabancı dil bölümlerinden birinde kayıtlı olup tarih bölümünde çift ana dal veya yan dal programına 2021 yılında kayıt yaptıran ve genel not ortalaması YÖK Not Dönüşüm Tablosu’na göre 100’lük sistemde en az 85 olan lisans öğrencileri

30

1.500 TL
3. Grup Tarih bölümünde kayıtlı olup belirtilen sosyal bilimler veya yabancı dil bölümlerinden birinde çift ana dal veya yan dal programına 2021 yılında kayıt yaptıran ya da belirtilen sosyal bilimler veya yabancı dil bölümlerinden birinde kayıtlı olup tarih bölümünde çift ana dal veya yan dal programına 2021 yılında kayıt yaptıran ve genel not ortalaması YÖK Not Dönüşüm Tablosu’na göre 100’lük sistemde en az 80 olan lisans öğrencileri

30

1.000 TL

[1] Tarih bölümü ile tabloda belirtilen diğer bölümlerden herhangi birinde öğrenim gören ve aynı zamanda bu bölümlerden bir diğerinde çift ana dal veya yan dal yapan öğrenciler için geçerlidir.

 

Yüksek Lisans

Burs Alanı Tez Konusu Kontenjan
Eski Çağ Tarihi Eski Çağ Tarihi

4

Orta Çağ Tarihi Orta Çağ Tarihi

5

Genel Türk Tarihi Genel Türk Tarihi

5

Yeni Çağ Tarihi Yeni Çağ Tarihi

4

Yakın Çağ Tarihi Yakın Çağ Tarihi

4

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

4

Tarih Eğitimi ve Öğretimi Tarih Eğitimi ve Öğretimi

2

Bilim ve Düşünce Tarihi Bilim ve Düşünce Tarihi

3

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Arkeoloji ve Sanat Tarihi

4

Dinler Tarihi Dinler Tarihi

3

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Tarihi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Tarihi

2

 

Doktora

Burs Alanı Tez Konusu Kontenjan
Eski Çağ Tarihi Eski Çağ Tarihi

6

Orta Çağ Tarihi Orta Çağ Tarihi

8

Genel Türk Tarihi Genel Türk Tarihi

8

Yeni Çağ Tarihi Yeni Çağ Tarihi

7

Yakın Çağ Tarihi Yakın Çağ Tarihi

7

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

7

Tarih Eğitimi ve Öğretimi Tarih Eğitimi ve Öğretimi

2

Bilim ve Düşünce Tarihi Bilim ve Düşünce Tarihi

3

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Arkeoloji ve Sanat Tarihi

5

Dinler Tarihi Dinler Tarihi

4

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Tarihi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Tarihi

3

burslisans@ttk.gov.tr – bursylisans@ttk.gov.tr – bursdoktora@ttk.gov.tr

www.ttk.gov.tr