Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu, Türkçenin yazılı ve sözlü kaynakları üzerine bilime dayalı araştırmalar yapmayı, Türkçenin bilim, sanat, edebiyat ve öğretim dili olarak gelişmesini ve her alanda doğru kullanılmasını sağlamayı, Türk dilinin zenginliğini meydana çıkarıp onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmeyi ve Türk dünyasında ortak anlaşma dili, dünyada ise yaygın ve geçerli bir dil konumuna getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu görev ve hedef çerçevesinde sosyal ve beşerî bilimler alanında lisans ve lisansüstü düzeyde karşılıksız yurt içi eğitim bursu vermekte olup 2011 yılından bu yana 703 lisans, 311 yüksek lisans, 111 doktora düzeyinde olmak üzere toplam 1125 öğrenciye burs sağlamış olup 2023 yılı için burs verilecek bölüm, alan ve kontenjan tablosu Ekim ayında yayınlanacaktır.

 

lisansburs@tdk.gov.tr – tdkburs@tdk.gov.tr

www.tdk.gov.tr