Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu, Türkçenin yazılı ve sözlü kaynakları üzerine bilime dayalı araştırmalar yapmayı, Türkçenin bilim, sanat, edebiyat ve öğretim dili olarak gelişmesini ve her alanda doğru kullanılmasını sağlamayı, Türk dilinin zenginliğini meydana çıkarıp onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmeyi ve Türk dünyasında ortak anlaşma dili, dünyada ise yaygın ve geçerli bir dil konumuna getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu görev ve hedef çerçevesinde sosyal ve beşerî bilimler alanında lisans ve lisansüstü düzeyde karşılıksız yurt içi eğitim bursu vermekte olup 2011 yılından bu yana 703 lisans, 311 yüksek lisans, 111 doktora düzeyinde olmak üzere toplam 1125 öğrenciye burs sağlamış olup 2022 yılında da 996 lisans, 50 yüksek lisans, 50 doktora düzeyinde olmak üzere toplam 1096 öğrenciye yeni burs imkânı sağlayacaktır.

2022 yılı için burs verilecek bölüm, alan ve kontenjan tablosu aşağıdaki gibidir.

Lisans

Türk Dil Kurumu

S. Lisans Programları ve Şartlar Kontenjan Burs Miktarı[1]
YKS BAŞARI SIRALAMASI BURSU
1. Grup Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere ilk 1000 kişi arasında yer alıp ilk 3 tercihinden biri olarak 2021 yılında ilgili bölümlere yerleşen lisans öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Çağdaş Türk       Lehçeleri ve

Edebiyatları

Türkçe Öğretmenliği

30

2.000 TL
2. Grup ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere 1001 ile 5000 kişi arasında yer alıp ilk 3 tercihinden biri olarak 2021 yılında ilgili bölümlere yerleşen lisans öğrencileri

275

1.500 TL
3. Grup ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere 5001 ile 15000 kişi arasında yer alıp ilk 3 tercihinden biri olarak 2021 yılında ilgili bölümlere yerleşen lisans öğrencileri

200

1.000 TL
4.Grup          ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere ilk 1000 kişi arasında yer alanlardan 1. tercihi olarak 2021 yılında ilgili bölümlere yerleşen veya 2021 yılında 1.sınıf öğrenimi gören lisans öğrencileri Arap Dili ve Edebiyatı

Arnavut Dili ve Edebiyatı

Boşnak Dili ve Edebiyatı

Bulgar Dili ve Edebiyatı

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

Çin Dili ve Edebiyatı

Ermeni Dili ve Edebiyatı

Fars Dili ve Edebiyatı

Fransız Dili ve Edebiyatı

Gürcü Dili ve Edebiyatı

Hindoloji

Hungaroloji

İbrani Dili ve Edebiyatı

İspanyol Dili ve Edebiyatı

İtalyan Dili ve Edebiyatı

Japon Dili ve Edebiyatı

Kürt Dili ve Edebiyatı

Leh Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı

Sinoloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Ukrayna Dili ve Edebiyatı

Urdu Dili ve Edebiyatı

Yunan Dili ve Edebiyatı

Dilbilimi

Çeviribilimi

Arapça Mütercim-Tercümanlık

Bulgarca Mütercim-Tercümanlık

Çince Mütercim-Tercümanlık

Farsça Mütercim-Tercümanlık

Fransızca Mütercim-Tercümanlık

İngilizce-Fransızca Mütercim-

Tercümanlık

Rusça Mütercim-Tercümanlık

62

(31×2)

2.000 TL
5.Grup ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere 1001 ile 5000 kişi arasında yer alanlardan 1. tercihi olarak 2021 yılında ilgili bölümlere yerleşen veya 2021 yılında 1.sınıf öğrenimi gören lisans öğrencileri

62

(31×2)

1.500 TL
6.Grup ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere 5001 ile 15000 kişi arasında yer alanlardan 1. tercihi olarak 2021 yılında ilgili bölümlere yerleşen veya 2021 yılında 1.sınıf öğrenimi gören lisans öğrencileri

62

(31×2)

1.000 TL
YERLEŞTİRME SIRALAMASI BURSU
Yukarıdaki burslardan birine hak kazanamamış olup ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre belirtilen bölümlerden birine 2021 yılında birinci sırada (en yüksek puanla) yerleşen lisans öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Çağdaş Türk          Lehçeleri     ve

Edebiyatları

Türkçe Öğretmenliği

255

1.000 TL
ÇİFT ANA DAL/YAN DAL BURSU[2]
1. Grup İlgili bölümlerden birinde kayıtlı olup belirtilen yabancı dil bölümlerinden birinde çift ana dal veya yan dal programına 2021 yılında kayıt yaptıran ya da yabancı dil bölümlerinden birinde kayıtlı olup ilan edilen diğer bölümlerden birinde çift ana dal veya yan dal programına 2021 yılında kayıt yaptıran ve genel not ortalaması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosu’na göre 100’lük sistemde en az 90 olan lisans öğrencileri Arap Dili ve Edebiyatı

Arnavut Dili ve Edebiyatı

Boşnak Dili ve Edebiyatı

Bulgar Dili ve Edebiyatı

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

Çin Dili ve Edebiyatı

Ermeni Dili ve Edebiyatı

Fars Dili ve Edebiyatı

Fransız Dili ve Edebiyatı

Gürcü Dili ve Edebiyatı

Hindoloji

Hungaroloji

İbrani Dili ve Edebiyatı

İspanyol Dili ve Edebiyatı

İtalyan Dili ve Edebiyatı

Japon Dili ve Edebiyatı

Kürt Dili ve Edebiyatı

Leh Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı

Sinoloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Ukrayna Dili ve Edebiyatı

Urdu Dili ve Edebiyatı

Yunan Dili ve Edebiyatı

Dilbilimi

Çeviribilimi

Arapça Mütercim-Tercümanlık

Bulgarca Mütercim-Tercümanlık

Çince Mütercim-Tercümanlık

Farsça Mütercim-Tercümanlık

Fransızca Mütercim-Tercümanlık

İngilizce-Fransızca Mütercim-

Tercümanlık

Rusça Mütercim-Tercümanlık

5

2.000 TL
2.Grup İlgili bölümlerden birinde kayıtlı olup belirtilen yabancı dil bölümlerinden birinde çift ana dal veya yan dal programına 2021 yılında kayıt yaptıran ya da yabancı dil bölümlerinden birinde kayıtlı olup ilan edilen diğer bölümlerden birinde çift ana dal veya yan dal programına 2021 yılında kayıt yaptıran ve genel not ortalaması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosu’na göre 100’lük sistemde en az 85 olan lisans öğrencileri

15

1.500 TL
3.Grup İlgili bölümlerden birinde kayıtlı olup belirtilen yabancı dil bölümlerinden birinde çift ana dal veya yan dal programına 2021 yılında kayıt yaptıran ya da yabancı dil bölümlerinden birinde kayıtlı olup ilan edilen diğer bölümlerden birinde çift ana dal veya yan dal programına 2021 yılında kayıt yaptıran ve genel not ortalaması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosu’na göre 100’lük sistemde en az 80 olan lisans öğrencileri

30

1.000 TL
Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri             ve Edebiyatları

Türkçe Öğretmenliği

 [1] Çalışanlara burs miktarının yarısı ödenir.

[2] Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği bölümleri ile tabloda belirtilen diğer bölümlerden herhangi birinde öğrenim gören ve aynı zamanda bu bölümlerden bir diğerinde çift ana dal veya yan dal yapan öğrenciler için geçerlidir.

Yüksek Lisans

Burs Alanı Tez Konusu Kontenjan
Türk Dili Türkiye Türkçesi

12

Tarihî Türk Yazı Dilleri

12

Çağdaş Türk Yazı Dilleri

10

Türkiye Türkçesi Ağızları

10

Türkçe Öğretimi

6

 

Doktora

Burs Alanı Tez Konusu Kontenjan
Türk Dili Türkiye Türkçesi

12

Tarihî Türk Yazı Dilleri

12

Çağdaş Türk Yazı Dilleri

10

Türkiye Türkçesi Ağızları

10

Türkçe Öğretimi

6

[1] Çalışanlara burs miktarının yarısı ödenir.

[2] Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği bölümleri ile tabloda belirtilen diğer bölümlerden herhangi birinde öğrenim gören ve aynı zamanda bu bölümlerden bir diğerinde çift ana dal veya yan dal yapan öğrenciler için geçerlidir.

 

lisansburs@tdk.gov.tr – tdkburs@tdk.gov.tr

www.tdk.gov.tr