Atatürk Kültür Merkezi, Türk kültürünü bilimsel yöntemlerle araştırmak, tanıtmak, yaymak ve bu alandaki kişi ve kuruluşları destekleyip onlarla iş birliği yaparak Türk kültürü araştırmalarında ulusal ve uluslararası düzeyde en yetkin kurum olmayı; kültürümüzün temel değerlerini yaşatarak milli kültürü çağdaş medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmayı amaçlamaktadır.

Bu görev ve hedef çerçevesinde sosyal ve beşerî bilimler alanında lisans ve lisansüstü düzeyde karşılıksız yurt içi eğitim bursu vermekte olup 2011 yılından bu yana 25 yüksek lisans, 19 doktora düzeyinde olmak üzere toplam 44 öğrenciye burs sağlamış olup 2023 yılı için burs verilecek bölüm, alan ve kontenjan tablosu Ekim ayında yayınlanacaktır.

 

burs@akmb.gov.tr

www.akmb.gov.tr