Görevimiz (Misyonumuz);

Sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi ve kültürü ile Atatürk ve eseri üzerinde özgün bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını sağlamaktır.

Hedefimiz (Vizyonumuz);

Türk kültürünün, yeniden bütün insanlığın yararlanabileceği bir medeniyet hâline gelmesine katkı sağlamaktır.

 

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

TEŞKİLAT ŞEMASI:

 

TARİHÇE

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Anayasamızın 134. maddesi gereği Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak amacıyla 2876 sayılı kanunla 17.8.1983 tarihinde kurulmuştur. Kurumumuz bünyesinde Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi barındırmaktadır.

Bünyemizdeki 4 Kurumda oluşturulan Bilim Kurullarında alanında uzman 150’nin üzerinde akademisyen Bilim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Bilim Kurulları ve alt komisyonlar Kurumlarımızın ilmî faaliyetlerini şekillendirmekle birlikte dil, tarih ve kültür politikalarına da yön vermektedir.

Sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün bilgilerin üretilmesinde liderlik eden Yüksek Kurum; Türk dili, tarihi, kültürü ve bütün yönleriyle Atatürk ve eserleri üzerine araştırma yapanları desteklemek üzere projeler hazırlamakta, seminer, sempozyum, konferans, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemekte, süreli ve süresiz eserler yayınlamakta ve lisans ve lisansüstü düzeyde burslar sağlamaktadır.

3964 KİŞİYE BURS

Kuruluşundan itibaren sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün bilgi üretimi yaparak Türk dil, tarih, edebiyat ve sanatı üzerine bilimsel çalışmaları yürütmekte ve destekleyerek nitelikli bilim insanları yetiştirmek amacıyla lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası öğrencilerine burs imkânı tanıyan Kurumlarımız, 2011 yılından bu yana 2318 kişiye burs vermiştir.

Bu bayrağı daha yükseklere çıkaracak, temeli dil ve tarihimiz olan Türk kültür ve medeniyetinin bilimsel anlamda sesi olacak geleceğin bilim insanlarını arıyoruz. Bu kapsamda Kurumlarımız 2022 yılında 1646 yeni öğrenci için burs kontenjanı tahsis etmiş olup bu sayının her yıl kademeli olarak arttırılmasını hedeflemektedir.

Burs verdiği öğrencileri ile iletişimi hiçbir zaman koparmayan Kurumumuz eğitim öğretim dönemi içinde Kurum temsilcilerinin ve bursiyerlerin katılım sağladığı çok sayıda toplantı düzenlemektedir.

Amaç ve hedefimiz doğrultusunda Türk bayrağını yeni zirvelere taşıyacak sosyal bilimler alanında nitelikli akademisyenlerin yetişmesine imkân ve olanak sağlamak için sosyal ve beşeri bilim alanlarında Yüksek Kurum prestijli bursları verilmeye devam edecektir.