Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk’ün içinde doğduğu siyasi ve sosyo-ekonomik ortamdan başlayarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni tüm yönleriyle araştırmayı ve sonuçlarını yaymayı; Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi değerlerini kavrayan, bilimsel bir bakış açısıyla araştıran, alanında öncü bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

Bu görev ve hedef çerçevesinde sosyal ve beşerî bilimler alanında lisansüstü düzeyde karşılıksız yurt içi eğitim bursu vermekte olup 2011 yılından bu yana 21 yüksek lisans, 14 doktora düzeyinde olmak üzere toplam 35 öğrenciye burs sağlamış olup 2023 yılında 2023 yılı için burs verilecek bölüm, alan ve kontenjan tablosu Ekim ayında yayınlanacaktır.

 

burs@atam.gov.tr

www.atam.gov.tr