Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk’ün içinde doğduğu siyasi ve sosyo-ekonomik ortamdan başlayarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni tüm yönleriyle araştırmayı ve sonuçlarını yaymayı; Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi değerlerini kavrayan, bilimsel bir bakış açısıyla araştıran, alanında öncü bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

Bu görev ve hedef çerçevesinde sosyal ve beşerî bilimler alanında lisansüstü düzeyde karşılıksız yurt içi eğitim bursu vermekte olup 2011 yılından bu yana 21 yüksek lisans, 14 doktora düzeyinde olmak üzere toplam 35 öğrenciye burs sağlamış olup 2022 yılında da 2 yüksek lisans, 1 doktora düzeyinde olmak üzere toplam 3 öğrenciye yeni burs imkânı sağlayacaktır.

2022 yılı için burs verilecek bölüm, alan ve kontenjan tablosu aşağıdaki gibidir.

 

Yüksek Lisans

Burs Alanı Tez Konusu Kontenjan
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Türkiye’de ve Dünyada Kamu Diplomasisi

2

Karşılaştırmalı Diaspora Diplomasisi
Diplomasi Aracı Olarak Anma Günleri
Kamuoyu Diplomasisi (İmaj ve Propaganda)
Türkiye’nin Dış Politikası Üzerinde Kamu Diplomasisinin Etkisi, Karşılaştırmalı Vaka Analizleri
Cumhuriyet Tarihi ve Rus Araştırmaları

Doktora

Burs Alanı Tez Konusu Kontenjan
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Türkiye’de ve Dünyada Kamu Diplomasisi 1
Karşılaştırmalı Diaspora Diplomasisi
Diplomasi Aracı Olarak Anma Günleri
Kamuoyu Diplomasisi (İmaj ve Propaganda)
Türkiye’nin Dış Politikası Üzerinde Kamu Diplomasisinin Etkisi, Karşılaştırmalı Vaka Analizleri
Cumhuriyet Tarihi ve Rus Araştırmaları

 

burs@atam.gov.tr

www.atam.gov.tr