Sayın Bursiyerimiz,

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliğinin 20’nci maddesinin 2’nci fırkasında yer alan ilgili belgeleri her yarıyıl sonunda 1 Haziran -31 Temmuz 2022 tarihleri arasında; e-Devlet’te (https://www.turkiye.gov.tr/) yer alan Bursiyer Evrak Yükleme Sistemine yüklemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde yeni dönem için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. E-posta, kargo vb. yöntemlerle belge gönderimi kabul edilmeyecektir. Belgeler kontrol edilebilir kod numarasına sahip olmalı veya asılları ya da onaylı suretlerinden taranmış olmalıdır.

İlgili Yönetmelik: https://www.ayk.gov.tr/s12-mevzt/c37-yoenetmelikler/burs-yoenetmel/

Sağlıklı günler dileriz.